Monthly Archives: July 2011

Boko CRM

Pri izdelavi Boko CRM sistema smo se opirali predvsem na to, da njegova uporaba zadovolji čim širšo skupino uporabnikov/različnih podjetij. Je kolikor se da vsestranski in razdeljen na štiri glavne sklope. To so podatkovni del, organizator, poročila in sklop poslovanje. … Continue reading

Posted in CRM | Leave a comment