Sistem za upravljanje odnosov s strankami in sistem za organizacijo dela v podjetju.

S kratico CRM ponavadi poimenujemo sistem za upravljanje odnosov s strankami, vendar gre pri BOKO CRM za veliko več.V podjetju, ki ima težave pri organiziranju in izvajanju delovnih nalog, se te težave manifestirajo v pravočasnosti in kakovosti storitev, ki jih zagotavlja svojim strankam.

Zato BOKO CRM temelji na principu organizacije, komunikacije in široke baze podatkov. Vsi zaposleni lahko vpisujejo pomembne informacije o strankah (kontakti, porabe časa, delovni nalogi, dogodki, reklamacije) in zraven lahko pripnejo tudi dokumente, slike ipd.. Zaposleni lahko tudi drug drugemu dajejo naloge, se obveščajo o dogodkih, morebitnih strankah… ter z malo truda postavijo učinkovit sistem v podjetju. To pa se manifestira v boljših odnosih s strankami. Saj ko pride do stika s stranko ali morebitno stranko, podjetje deluje kot homogen organizem, kot ena oseba, kjer leva roka ve, kaj počne desna in obratno. Tako je veliko lažje obdržati obstoječe stranke, pa tudi pri pridobivanju novih strank je BOKO CRM sistem zelo učinkovit. To pa zato, ker sistem ne poveže samo podjetja in stranke, ampak poveže podjetje samo v njegovem jedru.

 

Posted in CRM | Leave a comment

Boko CRM – Napredni sistem za upravljanje odnosov s strankami

Sistem za upravljanje odnosov s strankami (Customer Relationship Management) je v sodobnem svetu poslovanja nepogrešljiva aplikacija, ki podjetju omogoča kakovostne in pravočasne storitve. Z njimi je zagotovljena zadovoljnost strank in ne le konkurečnost, temveč tudi ustvarjanje rezimeja podjetja.

 

CRM je sistem upravljanja, ki deluje na vseh nivojih podjetja. Upravljanje odnosov s strankami je dejansko najnižji vendar bi lahko rekli najpomembnejši nivo. Za kvaliteto odnosa skrbi celotno podjetje, zato je tudi Boko CRM zgrajen tako, da je poslovanje s strankami preprosto in transparetno vidno skozi celo strukturo sistema in podjetja. Poleg tega pa poskrbi tudi za enostavnost, enovitost, fleksibilnost in hitro odzivnost znotraj samega podjetja:

 

(-1-) Na najvišjem nivoju CRM vodstvo podjetja uporablja za:

- odpiranje novih projektov in zadolžitve vodij projektov

- analizo končanih in spremljanje napredovanja odprtih projektov

- preprosto sledenje napredku pri dogovorih s potencialnimi strankami

- optimizacijo delovnih mest in delovnih nalog

(-2-) Na obračunskem nivoju BokoCRM izredno poenostavi:

- obračun stroškov po strankah

- obračun plač

- obračun potnih stroškov

- evidenca odsotnosti

(-3-) Na projektnem nivoju in v servisni službi gre predvsem za:

- lažjo določitev prioritetnih projektov

- preprosto razporejanje delavcev, delovnih nalog in delovnih sredstev

- gradnjo baze znanja in njeno uporabo za preprosto učenje iz odpravljenih napak in rešenih reklamacij

(-4-) Na nivoju odnosa s strankami se zgornje točke združijo v:

- zagotovitev odlične storitve in poznavanja stranke, tudi če je oseba, ki je neposredno zadolžena za stranko, odsotna

- hitro odzivnost, dobro pripravljenost in opremljenost tehnične ekipe

- lažjo prilagoditev potrebam stranke

- hitro vpeljavo novincev v posle s strankami

- večjo preglednost nad opravljenimi storitvami

- natančnejše zaračunavanje storitev

Posted in CRM | Leave a comment

Boko CRM

Pri izdelavi Boko CRM sistema smo se opirali predvsem na to, da njegova uporaba zadovolji čim širšo skupino uporabnikov/različnih podjetij. Je kolikor se da vsestranski in razdeljen na štiri glavne sklope. To so podatkovni del, organizator, poročila in sklop poslovanje. V teh razdelkih uporabnik najde razne module, ki jih lahko uporabi pri delu s svojimi strankami, pa naj bo to vnos sledi/stranke/kontakta, dodajanje priložnosti/projekta/nalog, beleženje dogodkov/porab časa/klicev/napak in reklamacij. Poleg tega ima možnost dodajanja opravkov posameznim uporabnikom, vnašanja njihovih  odsotnosti (bolniške, dopusti, …) in pregled vseh opravil na dnevnem, tedenskem ali mesečnem urniku po posameznih uporabnikih.

Med poročili trenutno uporabniki sistema lahko pregledujejo porabe časa po strankah ali uporabnikih, naloge dogodke in klice in si izpišejo stranke s katerimi so se v določenem obdobju ukvarjali. Vse te izpise je možno poleg tega pretvoriti tudi v pdf.

Uporabnik v sistemu najde tudi podporo za izdelavo izpis in urejanje potnih nalogov.

Posted in CRM | Leave a comment

Uporaba CRM sistema

Na CRM se v glavnem gleda, kot na način, da integriramo prodajne, tržne in storitvene strategije z namenom, da povečamo zadovoljstvo strank, in dolgoročno optimiziramo odnos med podjetjem in strankami. Uporaba je večkrat dovzeta, kot napredek za podjetje in stranko, kjer lahko podjetje lahko podpira procese vezane na stranko, ki se splačajo, in obenem gradi svoj posel. Upravljanje odnosov s strankami je postalo nov vzorec delovanja v sodobnem marketingu in glavne prioriteta ter osnovno orodje za veliko podjetij, ki želijo vzpostaviti trajne odnose s strankami. Sprejetje takega pristopa so še dodatno pospešile spremembe tradicionalnih poslovnih modelov, da bi lahko sledili tehnološkemu razvoju in se odmaknili od masovnega k prilagodljivem trženju. Tako so številna podjetja tudi izkoristila uporabo takih pristopov in tako razširila svoje trge ter ustvarila zveste stranke. Povprečno v podjetjih 20% strank prinaša kar 80% dobička. Uporaba CRM sistema pa olajša podjetjem identifikacijo teh „najpomembnejših strank“.

Posted in CRM | Leave a comment

e-CRM

E-CRM ni le uvedba prave tehnologije in programske opreme. Je temeljna sprememba, ki vključuje preoblikovanje raznih procesov v podjetju. Razvit mora biti kot celovita strategija, ki obsega vse distribucijske poti. Z internetom dobimo dodaten dostop do informacij, analiz obnašanja uporabnikov in razvoja izpopolnjenih odnosov s strankami in s tem tudi povečanje dobička. Podjetja bi morala sprejeti tako spletno tehnologijo in maksimalno povečati sposobnosti, da obdržijo svoje stranke. Tak sistem jim omogoča, da dobijo največ iz svojih odnosov s strankami. Tako dobijo zveste stranke ter maksimalno povečajo njihovo dolgoročno vrednost. Poleg tega so cene takega sistema običajno nižje, lahko jih brezplačno testiramo in dinamično spreminjamo število uporabnikov v sistemu, kar je v tradicionalnih CRM aplikacijah pogosto oteženo. Mnogo podjetij je z uporabo e-CRM sistema izboljšalo svojo produktivnost na raznih področjih svojega poslovanja in nekaterim je uspelo svoj dobiček na ta način povečati tudi za 300%. Nekaterim to uspe z zmanjšanjem internih stroškov v prodaji, trženju in storitvah za stranke, drugim s povečanjem števila svojih strank ali kombinaciji obeh prednosti. Določena podjetja pa si tak sistem tudi prilagodijo na tak način, da ustreza njihovim bolj specifičnim potrebam in na ta način dobijo točno to, kar res potrebujejo.

 

 

Posted in CRM | Leave a comment

Splošni cilji CRM sistema

  • najti, privabiti in pridobiti nove stranke
  • vzgojiti in obdržati stranke, ki jih podjetje že ima
  • speljati nekdanje stranke nazaj h nam
  • zmanjšati stroške trženja in stikov s strankami
  • povečati dobičkonosnost
  • zmanjšati operativne stroške
  • doseganje višje stopnje zadovoljstva strank

CRM sistemi se neprestanoma razvijajo, spreminjajo in dodajajo nove funkcionalnosti ter tako omogočajo vedno boljšo podporo strategijam, ki sledijo tem ciljem.

Posted in CRM | Leave a comment

Kaj je CRM?

Upravljanje odnosov s strankami (CRM) je široko izvedena strategija, za povezovanje podjetja s strankami in kupci. Vključuje uporabo tehnologije za organizacijo, avtomatizacijo, sinhronizacijo poslovnih procesov. Nudi podporo za marketing, storitve za stranke in tehnično podporo. Splošni clijli so: najti in privabiti čimveč strank in jih obdržati. CRM sistemi nam torej olajšujejo in avtomatizirajo delo z našimi strankami.

Posted in CRM | Leave a comment